SAMOWIEDZA MORALNA

Samowiedza moralna tworzy się w oparciu o mechanizm oceny społecznej danego człowieka oraz w oparciu o   jego własną aktywność ukierunkowaną na porównanie siebie z innymi ludźmi, z ideałami moralnymi i w oparciu o spostrzeganie konsekwencji moralnych własnych działań oraz rozumienie ich przyczyn. (O samowiedzy morainej będziemy mówić ). W skład wiedzy moralnej wchodzi też system wartości moralnych traktowany jako te elementy wiedzy, w których „zawarta jest i zmagazynowana ocena pozytywna lub nega­tywna (Sęk H., 1980, s. 28). Obuchowski zwraca uwagę, że wartościowanie, a więc ocenianie zjawisk jako pozytywne lub ujemne „stanowi integralny ele­ment obrazu świata, jaki tworzy sobie każdy człowiek, jako rzecznik jego stosunku do różnych składników świata — stosunku wynikającego z jego pragnień, oczekiwań, przyzwyczajeń czy postaw” (Obuchowski K., 1970, s. 231), przy czym wartościowanie jest najprostszą formą orientacji w otoczeniu,poprzedzającą niejednokrotnie orientację o informacjach obiektywnych.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)