SFORMUŁOWANIE DWÓCH HIPOTEZ

Doszliśmy w ten sposób do sformułowania następnych dwóch hipotez .Hipoteza 4: Przestępcy w odróżnieniu od nieprzestępców częściej spostrze­gają ludzi jako niepodobnych do siebie, przy czym ludzie ci są też częściej obiektem ich aspołecznych postaw moralnych, to znaczy usuwa się ich poza zakres stosowalności postaw uspołeczniony eh, natomiast osoby spostrzegane jako podobne do siebie są zwykle włączane do zakresu stosowalności tych postaw. Hipoteza 5: Przestępcy uważają też innych ludzi za bardziej antypa­tycznych, a przynajmniej mniej sympatycznych aniżeli nieprzestępcy, przy czym osoby sympatyczne (łubiane) są na ogół włączane do zakresu stosowal­ności postaw moralnych, a nielubiane są raczej usuwane poza ten zakres.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)