SILNA EMOCJA

Zwróciła na to uwagę I. Zuber (1977), która omawiając wyniki swych badań dotyczących mocy regulacyjnej poznaw­czych schematów „ja-inni” podniosła fakt, że w świetle teorii: kod-emocja, sformułowanej przez Obuchowskiego, spostrzeganie podobieństwa między sobą a drugim człowiekiem możliwe jest wyłącznie na poziomie pojęciowym, a tym co ułatwia funkcjonowanie według tego poziomu jest pozytywna emocja. Natomiast silna emocja negatywna uprawdopodabnia przełączenie regulacji zachowania na poziom kodu polikonkretnego, przy którym dominuje nastawie­nie na spostrzeganie różnic w otoczeniu, a więc także nastawienie na różnicowa­nie siebie od innych ludzi.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)