SILNE UPRZEDZENIA ETNICZNE

Silne uprzedzenia etniczne, rasowe, kulturowe i inne blokują przej­mowanie informacji o walorach moralnych osób będących przedmiotem tych uprzedzeń i podwyższają próg wrażliwości na informacje deprecjonujące ich uczciwość, szlachetność, godność itp., natomiast silne i dodatnie nastawie­nie emocjonalne wobec osób z własnej grupy kulturowej, rodzinnej czy naro­dowościowej ułatwiać będzie przyjmowanie informacji o ich moralnych zale­tach w przeciwieństwie do moralnych nieprawości, których nie będzie się spostrzegać lub też zostaną one poddane reinterpretacji w kierunku zgodnym z pierwotnym nastawieniem.Należy uwzględnić, że procesy emocjonalne jednostki, a przede wszystkim stopień aktywacji oraz jakość (znak) emocji wpływają modyfikująco zarówno na ustosunkowanie się do rzeczywistości społeczno-morałnej, jak i na odbiór interpretację tej rzeczywistości.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)