SŁUSZNOŚĆ POGLĄDU

Pogląd ten jest oczywiście tylko częściowo słuszny, bowiem zachowanie zależne jest także od doraźnie i uprzednio dzia­łających czynników sytuacyjnych, od przewlekle działających sytuacji (trud­nych) oraz od złożonych uwarunkowań społeczno-kulturowych. W niektórych- przypadkach zachowanie przestępne wynikać może z wadliwej struktury oso­bowości (np. z wadliwych postaw społeczno-moralnych), innym razem pierwszo­planowe miejsce przypada czynnikom pozaosobowościowym (np. przestępstwa drogowe), a kiedy indziej czynniki sytuacyjne i osobowościowe będą niemal jednakowo ważne (np. przestępstwa w stanie tzw. „silnego wzburzenia uspra­wiedliwionego okolicznościami” — przestępstwo z art. 148 § 2 k.k.).

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)