SPECYFIKA POGLĄDÓW WOBEC RYGORYZMU MORALNEGO

Z dotychczasowych uwag wynika, że popełnianie czynów antyspołecznych, – także przestępczych, można wiązać ze specyficznymi poglądami o rygoryzmie moralnym określonych jednostek, grup społecznych i całego społeczeństwa. Ujmowanie innych ludzi i całego społeczeństwa jako takiego, które znajduje się w stanie „anomii”, to znaczy takiego, „w którym podstawowym normom społecznym przypisuje się utratę waloru obowiązywania, względnie uważa się, że ten walor się zmniejszył” (Merton R., 1949, cyt. za: Podgórecki A., 1969, s. 19) oraz przypisywanie ludziom, grupom społecznym i społeczeństwu cech nieetycznych sprzyjać może popełnianiu czynów antyspołecznych, które są wówczas adekwatne i konformistyczne wobec spostrzeganej „anomicznej” rzeczywistości społecznej.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)