STOPIEŃ I ZAKRES PODOBIEŃSTWA

W innych badaniach prowadzonych przez Karyłowskiego (1975) wykazano, że wielkość sympatii w stosunku do partnera uzależniona jest od spostrzeganego podobieństwa partnera do siebie i od poziomu samoakceptacji: „partner spostrzegany jako podobny do «ja» jest przez jednostkę oceniany tym wyżej i łubiany tym bardziej, im wyższy jest jej (jednostki) poziom samoakceptacji, natomiast w stosunku do partnera, który spostrzegany jest jako niepodobny do «ja» zależność taka nie występuje” (Karyłowski J., 1975. s. 23, 67).Stopień i zakres spostrzeganego podobieństwa między sobą a innymi ludźmi, który zdaniem Reykowskiego (1976) uwarunkowany jest tym jak jednostka ocenia samą siebie, można również wyjaśnić za pomocą twierdzeń teoretycznych K. Obuchowskiego (1970).

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)