STOPIEŃ PSYCHOLOGICZNEJ CENTRALNOŚCI

Stopień psychologicznej centralności obiektu postawy zależy według Newcomba od trzech czynników:od motywacji, czyli że obiekty będące celami motywowanego zachowa­nia się są dla jednostki zdecydowanie centralne, jak również obiekty skojarzone z tymi celami,od tego, że wiele obiektów znajduje się stale w naszym otoczeniu i przez częsty z nimi kontakt stają się nam bliskie,od tego, że pewne obiekty cechują się odmiennością, wyjątkowością, innością, przez co koncentrują na sobie uwagę jednostki (Newcomb T.M. i in­ni, 1970, s. 79-80).Trzecią cechą obiektu postawy jest jej społeczny lub pozaspołeczny charak­ter. Według Newcomba, obiekty o charakterze społecznym w większym stop­niu wpływają na kształtowanie się postaw niż inne rodzaje obiektów, ponie­waż częściej postrzegamy je jako pośredniczące w uzyskiwaniu ważnych nagród, niż to jest w przypadku przedmiotów fizycznych (Newcomb T. M. i inni, 1970, s. 85).

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)