SYTUACJA CZŁOWIEKA

Przykładem może być tutaj sytuacja człowieka przewlekle hospitalizowanego, ale również sytuacja człowieka skazanego na długoterminowe więzienie lub (i) wielokrotnie przeby­wającego w zakładzie karnym. Sytuację normalną można też nazwać sytuacją typową (Reykowski J., 1967), tzn. taką, gdzie występują powtarzające się doświadczenia jednostki w jej kontaktach z otoczeniem. Powtarzalność doś­wiadczeń dotyczy stosunków z osobami znaczącymi, wymagań związanych z popełnionymi przez jednostkę rolami społecznymi oraz okoliczności, w jakich przebiega jej działalność (Reykowski J., 1967, s. 207). J. Reykowski, podobnie jak Sękowa, zwraca uwagę, że sytuacje typowe (normalne) mogą mieć char ak­ter patologiczny. Na przykład typowa sytuacja dziecka polegać może na tym, że w jego rodzinie są ustawiczne konflikty i kłótnie, łub że doznaje ono ciągłych negatywnych doświadczeń w kontaktach z rówieśnikami na skutek tego że jest fizycznie słabsze lub kalekie.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)