SYTUACJA OPTYMALNA

Kierując się opisem obiektywnych stanów otoczenia, właściwościami pod­miotu (aktualnymi lub względnie stałymi) oraz relacją między czynnościami ukierunkowanymi na cel a możliwościami jego zdobycia lub uniknięcia go, można też podzielić sytuacje na optymalne, normalne i trudne (Tomaszew ski T., 1975, s. 31 – 36). Sytuacje te zostały wyróżnione ze względu na to, czy zadania, przed którymi staje człowiek są dla niego możliwe czy niemożliwe do wykonania za pomocą określonego rodzaju aktywności. Z sytuacją optymalną mamy do czynienia wtedy, gdy „zarówno przebieg czynności jak i jej wyniki znajdują się na poziomie najlepszym z możliwych” .(Tomaszewski T., 1975, s. 32). Inaczej mówiąc jest to taka sytuacja, która w całości sprzyja człowiekowi, tzn. pozwala mu wykorzystać zarówno poten­cjalne możliwości, jak i możliwości zawarte w warunkach zewnętrznych. Pojęcie sytuacji optymalnej uznaje Tomaszewski za pojęcie teoretyczne, do którego rzeczywisty stan rzeczy może się mniej lub bardziej zbliżać; jest to więc sytuacja modelowa lub „idealna” z punktu widzenia możliwości realizacji da­nego typu czynności.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)