SYTUACJE DEPRYWACJI

W sytuac­jach tych, szczególnie jeśli trwają one dłuższy czas, zachowanie człowie­ka ulega znacznemu „uproszczeniu” (Obuchowski K., 1970, s. 250), polegają­cym m.in. na odrzuceniu dotychczasowych form grzecznościowych, rezygnacji z konwencji towarzyskich, a nawet na reinterpretacji norm moralnych, które w sytuacjach trudnych okazać się mogą nazbyt ogólne i zgubne dla jednostki. Stąd też wydaje się, że uzasadnione jest rozdzielenie moralności występującej w warunkach normalnych od moralności występującej w warunkach trudnych (Tomaszewski T., 1970, s. 220). Sytuacje deprywacji, nawet te, które dla celów badawczych stwarza się w laboratoriach psychologicznych, związane np. z deprywacją pokarmową (badania A. Keysa i J. Brożka, cyt. za: Reykowski J., 1968) prowadzą do takich zmian w zachowaniu jak drażliwość, obniżenie samokontroli etycznej, ego­istyczny stosunek wobec otoczenia, a nawet do apatii i obojętności względem spraw innych ludzi i ich przeżyć.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)