SZTYWNA OSOBOWOŚĆ

Tak więc dla ortodoksyjnego moralisty o    sztywnej i kompulsywnej osobowości psychastenika lub dla osobnika de­presyjnego dręczonego wyrzutami sumienia, zachowania moralne są bez wątpienia psychologicznie centralne, a bywa, że one i tylko one zajmują tak uprzywilejowaną pozycję, natomiast dla małego dziecka, osobnika niedoroz­winiętego umysłowo czy też dla psychopaty, zachowania te nie mają takiego znaczenia i są psychologicznie marginesowe. Specyfika procesu socjalizacji wpływa też na to, że niektóre zachowania moralne są bardziej, a inne mniej centralne, czyli że jednymi zachowaniami jest dana jednostka bardziej zainte­resowana i nagromadziła o nich i o ich skutkach więcej informacji, drugimi zas interesuje się mniej i mało o nich wie.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)