TEORIA HIERARCHII

Z kolei badania nad deprywacją seksualną wskazują, że długotrwałe nieza spoko jenie seksualne może prowadzić do wro­gich uczuć wobec współmałżonka, co w naszej kulturze doprowadza w kon­sekwencji do konfliktów małżeńskich i rozwodu (np. Murray J., 1968, s. 76). Teoria hierarchii potrzeb A. Maslowa zwraca uwagę, że w sytuacjach trudnych związanych z niemożnością zaspokojenia potrzeb niższego rzędu (potrzeba pokarmowa, snu itd.), jednostka jest tak silnie skoncentrowana na wartościach z nimi związanych, że trudno jej zdobyć się na realizację takich motywów sto­jących na szczycie hierarchii, jak motywy miłości czy szacunku. Z teorii tej wynika, że potrzeby i motywy człowieka układają się hierarchicznie w ten sposób, że potrzeby wyższe dochodzą do głosu dopiero po zaspokojeniu potrzeb niższych, czyli że człowiek dopiero wtedy odczuwa potrzebę miłości, akceptacji społecznej, szacunku dla siebie itp., gdy najpierw zaspokoi podstawowe po­trzeby przemiany materii.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂