TOLERANCJA SPOŁECZEŃSTWA

Społeczeństwo toleruje też pewne odstępstwa od normy „nie kradnij , jak chocby kradzież chleba przez głodującego człowieka czy okrada­nie nieprzyjaciół okupujących dany kraj. Znamy społeczeństwa, w których margines tolerancji dla zachowań sprzecznych z normami był ogromnie szeroki, tak jak to miało miejsce u hitlerowców usuwających poza zakres stosowalności postaw społeczno-moralnych: Żydów, Polaków, Rosjan i w ogóle wszystkich antyfaszystów i nie-Aryjczyków. Antropologia kulturowa dostarcza przykła­dów tzw. społeczeństw pierwotnych, w których pojęcie „ludzkości” kończyło się na szczepie, grupie językowej czy religijnej. Wiele tak zwanych populacji prymitywnych określało siebie mianem „ludzi”, dodając do tego „dobrych”, „sprawiedliwych”, „doskonałych”, uważając przy tym, że inne grupy lub wsie składają się z osobnikow „złych”, „złośliwych”, których należy dyskry­minować i zabijać (por. Levi-Strauss C., 1961, s. 132 i nast.).

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)