Tomcat 7.0.22

Tomcat 7.0.22 jest darmową aplikacją, która jest swoistym kontenerem servletów. Za jego pomocą możliwe jest uruchamianie wszelkich, webowych aplikacji, które wykonane są w technologiach Java Servlets lub Java Server Pages. Z Tomcat 7.0.22 może skorzystać każdy użytkownik, który ma takie zapotrzebowanie, ponadto program jest skłonny do współpracy z praktycznie wszystkimi wersjami oprogramowania systemowego Windows. Okazuje się, że sam Tomcat 7.0.22 został napisany w programistycznym języku Java, natomiast rozwijany jest od momentu powstania, przez fundację ASF, w co są zaangażowani programiści z całego świata, a jest ich naprawdę wielu. Projekt ten nazywa się Apache. Tomcat 7.0.22 wykorzystuje znane wielu osobom uruchomieniowe środowisko, mianowicie jest nim maszyna wirtualna Javy. Przede wszystkim, Tomcat 7.0.22 używany jest na serwerach Apache Geronimo, a także JBoss. Ponadto, zawiera on w sobie sporą ilość narzędzi, za pomocą których możliwe jest dostosowywanie konfiguracji i zarządzanie wszelkimi aplikacjami.