TRUDNOŚCI OBIEKTYWNE

Można więc mówić o sytua­cjach trudnych obiektywnie i o sytuacjach trudnych subiektywnie. Trud­ności obiektywne występują wówczas, gdy człowiek staje wobec zadań lub warunków przekraczających sytuację normalną (Tomaszewski T., 1967, s. 262) lub inaczej mówiąc, gdy staje wobec wymagań i zadań obciążających lub przeciążających jego mechanizmy regulacji zachowania (Sęk H.,    1980).Natomiast trudności subiektywne występują wówczas, gdy w sytuacji nor­malnej człowiek nie może sprostać jej wymaganiom, to znaczy nie może wy­konać normalnych zadań w normalnych warunkach (Tomaszewski T., 1967, s. 262). Inaczej mówiąc z sytuacją trudną subiektywnie mamy do czynienia tam, gdzie występuje subiektywny odbiór sygnałów otoczenia jako trudności, co powoduje: 1) wzrost aktywacji i konieczność reorganizacji mechanizmów regulacji zachowania (sytuacje są poznawczo i instrumentalnie trudne do roz­wiązania) i 2) pojawienie się przykrych emocji (sytuacja jest trudna do znie­sienia w sensie emocjonalnym) .

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)