TWORZENIE GRUP PRZESTĘPCZYCH

Matusewicz (1977,) przypuszcza, że tworzenie się grup przestępczych wią­że się z takim typem socjalizacji, który akcentuje odrębności grupowe, etn czne, lokalne i inne, czyli że jest to socjalizacja niesprzyjająca spostrzega­niu ipodobieństwa do innych ludzi, ale akcentująca różnice lub szerzej mówiąc dystans psychologiczny między ludźmi. Skłonność do dzielenia ludzi według kryterium ,,ja/my”-,,oni” pozostaje też w związku z występowaniem dogma­tycznych cech osobowości (Rokeach, 1960), a także z obecnością pewnych wyraźnie widocznych i obiektywnie istniejących cech (np. kolor skóry, wygląd zewnętrzny, miejsce zamieszkania) różniących ludzi w sposób nieciągły (żoł- nierz-cywil, biały-czarny, mieszkaniec miasta-wsi), przy czym cechom tym odpowiadają wyraźnie różne konsekwencje (Reykowski J., 1979, s. 175).

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)