U NIEKTÓRYCH LUDZI

W innym miejscu J. Reykowski (1976, s. 209) podkreśla, że u niektórych ludzi ograniczenia gradientu generalizacji są tak znaczne, że obejmują na przykład tylko tych, którzy należą do tej samej partii politycznej, tej samej rodziny czy narodu, co może prowadzić do tego, że zachowania szkodliwe uważane za niedopuszczalne wobec podobnych są akceptowane wobec niepodobnych do siebie. Warto jednak pamiętać, że w pewnych wypadkach koncentracja na „własnym ja” nie tylko nie wyklucza, ale nawet sprzyja podejmowaniu działań na rzecz innych ludzi — będzie tak wówczas, gdy jednostka zwraca dostateczną uwagę na moralne właściwości obrazu samego siebie i gdy występuje u niej dostatecznie silny związek między poczuciem własnej wartości a przestrzega­niem norm moralnych (Reykowski J., 1979, s. 280).

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)