UZASADNIENIE POGLĄDU

Uzasadnieniem tego poglądu mogłaby być teoria równowagi poznawczej (Heider F., 1946; Newcomb T. M. i inni, 1970), z której można wyprowadzić tezę, że rozmaite postawy (także postawy moralne) powinny wykazywać tendencję do wzajemnej zgodności. Ale można też przypuszczać, że przestępcy będą posiadać postawy zróżnicowane, bowiem z tej samej teorii równowagi po­znawczej wynika, że postawy wykazują tendencję do wzajemnej zgodności wówczas, jeśli ich obiekty postrzegane są przez jednostkę jako przynależne do tej samej klasy (Newcomb T. M. i inni, 1970, s. 147). Wynika stąd, że choć , obiektywnie biorąc jedna postawa(y) pozostaje w sprzeczności z innymi posta­wami, czyli że choć osobie postronnej może się wydawać, że cały system postaw pozbawiony jest równowagi, to jednak nie jest tak z punktu widzenia samej jed­nostki, która może skutecznie oddzielać jedną postawę od innych.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)