W BADANIACH KRYMINOLOGICZNYCH

Nic też dziwnego, że badania empiryczne zmierzające do ustalenia swoistych cech osobowości u przestępców dokonujących określonych czynów (gwałty sek­sualne, kradzieże, zabójstwa itd.) przynoszą niejednoznaczne rezultaty. Na przykład w badaniach kryminologicznych prowadzonych w latach sześćdzie­siątych w Anglii stwierdzono, że akty fizycznej przemocy, gwałty seksualne, a także szczególnie niebezpieczne wykroczenia drogowe popełniają zwykle ludzie odznaczający się dużo większą agresywnością niż inni przestępcy (Willet T. C.,za: Storr A., 1972, s. 139). Z tych samych badań wynika, że istnieje prawdopodobieństwo jak jeden do trzech, że np. kierowca, który dopuścił się jakiegoś bardzo poważnego wykroczenia drogowego jest już notowany w kar- totekach policyjnych jako podejrzany lub karany za inne przestępstwo agresywne nie mające nic wspólnego z prowadzeniem pojazdu.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)