W DZIEDZINIE WŁAŚCIWOŚCI I OSIĄGNIĘĆ

W dziedzinie właściwości i osiągnięć moralnych, samoocena może być również wysoka lub niska ze względu na własne standardy stanów idealnych (własne ideały moralne) lub ze względu na właściwości moralne otoczenia spo­łecznego lub (i) jego poszczególnych członków. Konfrontacja realnych właści­wości moralnych jednostki z ideałem tych właściwości lub z właściwościami moralnymi otoczenia (z poglądami dotyczącymi ich osiągnięć moralnych) prowadzić może do wprowadzenia korektur w obrębie ideału „ja-moralnego”, w obrębie swych rzeczywistych właściwości moralnych, a także do dokonania zmian w dziedzinie poglądów na temat rygoryzmu moralnego ludzi z otoczenia oraz do podjęcia określonych działań moralnych. Działanie na rzecz dobra innych ludzi może więc zależeć od tego, co Schwartz określa jako „osobiste standardy normatywne” (Schwartz S., 1976), a które J. Karyłowski nazywa „endocentrycznymi mechanizmami altruizmu” (Karyłowski J., 1977).

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)