W PRZYPADKU CZŁOWIEKA INTELIGENTNEGO

Rzecz oczywista, że w przypadku człowieka inteligentnego o bogatym doświadczeniu moralnym i dobrze rozwiniętym myśleniu pojęciowym, proces nadawania znaczenia nowym faktom społeczno-moralnym może mieć charakter kon­struktywny sprzyjający nie tylko porządkowaniu, ale i wszechstronnej analizie tych faktów i wyprowadzeniu na tej podstawie ogólniejszych wnioskow. Taka projekcja, jak zauważa H. Sękowa „raczej kształtuje i rozwija osobo­wość oraz otoczenie” i choć również stanowi wyraz subiektywności spostrze­gania, to jest to subiektywność przyjmująca formę twórczego przetwarzania otoczenia i samego siebie w odróżnieniu od subiektywności polegającej na obronnym lub patologicznym zniekształcaniu rzeczywistości (Sęk H., 1980 s. 43).

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)