W PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ

W psychologii społecznej wykazano również, że pewne cechy osobowości (autorytaryzm) sprzyjają nadmiernemu rygoryzmowi i punitywności wobec odstępstw od obowiązujących norm, inne zaś (osobowość demokratyczna) prowadzą do większej tolerancji. Są wreszcie określone czyn­niki sytuacyjne, które modyfikują wielkość marginesu społecznej tolerancji. Stwierdzono więc, że margines ten zwiększa się w sytuacji zagrożenia (Reykowski J.1976), choćby takiego, które miało miejsce w obozach koncentra- cyjnych (Poznaniak W., 1972), gdzie w zależności od warunków egzystencji zawężał się lub powiększał zakres życzliwości i pomocy dla innych- Są też takie sytuacje szczególne (wojna, okupacja), w których poszerzenie marginesu tolerancji dla zachowań jednego rodzaju idzie w parze ze znacznym ogranicze­niem tolerancji dla odstępstw od innego rodzaju norm.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)