W SKUTEK IDENTYFIKACJI

W ten sposób cudze postępowanie staje się wzorem, który wskutek identyfikacji ulega interioryzacji. Z badań Bandury i Waltersa (1!)68) wynika, że antyspołeczni przestępcy o niedostatecznie wykształconym poczuciu winy narażeni byli w toku swojego rozwoju na niewłaściwe oddziaływania ze strony bliższego i dalszego otoczenia polegające na braku odpowiednich wa­runków do identyfikacji z rodzicami, głównie zaś na braku poczucia bezpie­czeństwa w stosunkach emocjonalnych z nimi. Bandura i Walters wykazali, że zależność emocjonalna od rodziców i proces identyfikacji są ze sobą ściśle związane i że zerwanie stosunku zależności czyni mniej prawdopodobną internalizację standardów i wartości uznawanych przez rodziców.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)