W ŚWIETLE TWIERDZEŃ

W świetle powyższych twierdzeń można przyjąć, że koszty psychologiczne naruszenia norm moralnych są względnie małe jeśli mają one dla jednostki znaczenie marginesowe, zaś koszty te sit znacznie większe gdy norma, którą się łamie ma znaczenie centralne. Tak więc siła poczucia winy zależeć będzie od stopnia centralności lub margineso- wośei tej osoby, osób, instytucji, które w wyniku zachowania podmiotu poniosły określoną stratę oraz od tego, czy osoby te mają dla podmiotu war­tość pozytywną czy negatywną. Można więc sądzić, że poczucie winy będzie silniejsze w wypadku wyrządzenia przez podmiot jakiejś przykrości bliskiemu przyjacielowi albo ukochanej kobiecie natomiast będzie relatywnie słabsze w wypadku przykrości wyrządzonej anonimowemu pasażerowi autobusu jeszcze słabsze, gdy będzie to przykrość wyrządzona osobie znienawidzonej lub nienawidzącej.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)