W ŚWIETLE UWAG

Jeśli chodzi o przestępców to w świetle powyższych uwag jest bardzo prawdopodobne, że wadliwe poglądy o rygoryzmie moralnym odnosić się będą w największym stopniu do funkcjonariuszy milicji i służby więziennej, sędziów i prokuratorów, a także osób poszkodowanych czy świadków ze­znających na ich niekorzyść. Mogą to bowiem być ludzie, którzy nie tylko i niekoniecznie przede wszystkim nastawiają się na diagnozę sprawcy przestęp­stwa, ale dokonują też jego wartościowania. Jeśli u funkcjonariusza milicji, a u sędziego w szczególności, dominuje nastawienie na ocenę, na wartość człowieka, może dojść do tego, że decyzja o losie przestępcy (aresztowanie, skazanie go) podjęta zostaje na podstawie owej orientacji afektywnej, zaś in­formacje deskryptywne o tej osobie nie są dostatecznie uwzględniane, a nawet nie są poszukiwane.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)