W SYTUACJI ZAGROŻENIA

Mieliśmy już okazję sygnalizować, że w sytuacji zagrożenia poszerza się margi­nes społecznej i indywidualnej tolerancji wobec niektórych zachowań nie­etycznych, że zakres stosowalności postaw moralnych zawęża się wówczas do nielicznych osób i że sytuacja ta utrudnia spostrzeganie podobieństw między sobą i innymi prowadząc do dychotomicznego ujmowania świata i do usuwania poza zakres stosowalności postaw moralnych tych, których spostrzega się jako „innych”, „obcych”, „dalekich” i niepodobnych do siebie- Sytuaeje te wywo­łując emocje o znaku ujemnym, sprzyjają egocentrycznej percepcji otoczenia,. którego właściwości, również właściwości moralne, odbierane są z punktu wi­dzenia bezpieczeństwa samego siebie. Zgeneralizowane poczucie zagrożenia, obejmujące liczne, cenione przez człowieka wartości występowało powszechnie w warunkach wojny, okupacji czy życia w obozach koncentracyjnych. Jeśli chodzi o te ostatnie, obserwowano tam zaskakujące nieraz zmiany w postępo­waniu moralnym ludzi i choć zdarzało się, że były to zmiany na lepsze, to jednak częściej były to zmiany na gorsze, „gorsze” z punktu widzenia moral­ności w warunkach normalnych.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)