W ZAKŁADZIE KARNYM

W zakładzie karnym istnieje rozbudowany system kontroli, który niemal zmusza do tego, by wybór i decyzja o podjęciu określonego postępowania złożone zostały w ręce tych, którym więzień jest podporządkowany. Jest to więc sytuacja, która umacnia i kształtuje przeświad­czenie, że własny los uzależniony jest od czynników zewnętrznych, a nie od samego siebie. Przestępca mając poczucie, że jest kontrolowany z zewnątrz może się czuć zwolniony od obowiązku wewnętrznej kontroli swego postępo­wania, co zresztą przychodzi mu tym łatwiej, że stopień internalizacji stan­dardów społecznych jest zwykle nieznaczny. Jest to też zgodne z tezą J. Aron- freeda (1968) oraz omawianymi przez S. Mikę poglądami R. Searsa i M. Go Ida (por. s. 64), że zewnętrzna kontrola zachowania, w rozumieniu kar i nagród społecznych, z którymi należy się liczyć nie tylko nie wspomaga kontroli wewnętrznej, ale wyłącza ją.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)