W ZAKRESIE STOSOWANYCH PRAKTYK

W zakresie stosowanych praktyk dyscyplinarnych rodzice chłopców z grupy kontrolnej byli bardziej skłonni stosować metody pobudzające rozwój kontroli wewnętrz­nej (a więc także poczucia winy), podczas gdy u rodziców chłopców agresyw­nych występowała tendencja do preferowania metod przymusu. Okazało się też, że spośród wszystkich metod korektywnych jedynie przekonywanie łączyło się z serdecznością i opiekuńczym stosunkiem rodziców, a chłopcy, wobec których tą metodę stosowano, silniej przeżywali swą winę. Również S. Mika (1969, s. 75) omawiając badania Gluecków dotyczące zależności między metodami wychowawczymi stosowanymi przez rodziców a zachowa­niami przestępnymi, zwraca uwagę, że kary, a szczególnie kary surowe nie prowadzą do rozwoju sumienia, którego ważnym elementem jest poczucie winy związane z nieprzestrzeganiem norm, ale powodują opóźnienie jego rozwoju.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)