WARUNKI OTOCZENIA

Autorka podkreśla, że gdy warunki otoczenia są słabo zorganizowane lub posiadają bardzo skomplikowaną strukturę wystąpić może nawet znaczne nasilenie subiektywizmu w spostrze­ganiu sytuacji, tak jak to się dzieje w różnych postaciach patologii (Sęk H.,s. 11). W skład wyróżnionych przez T. Tomaszewskiego sytuacji beha- vioralnych wchodzi wielka ilość i rozmaitość sytuacji zadaniowych, których strukturę charakteryzuje się (Tomaszewski T., 1975) jako „układ wartości” określających kierunek aktywności człowieka i „układ możliwości” określają­cych to, czy wartość zostanie przez podmiot osiągnięta (Tomaszewski T., 1975, s. 24). Są to „wartości i możliwości sytuacyjne, związane z daną sytuacją” (s. 25); mogą mieć one różny znak, to znaczy mogą być pozytywne (kiedy są przedmiotem dążeń) lub negatywne kiedy są przedmiotem unikania).

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)