WOBEC POSTĘPOWANIA I POSTAW

Jeśli projekcji obronnej dokonuje jednostka, która z powodu swego postępowania i postaw wobec ludzi nie czuje się wśród nich bezpieczna, wtedy poczucie zagrożenia dodatkowo wzrośnie na skutek projekcji własnej wrogości, tak że w przypadkach krańcowych może dojść do paranoicznego spostrzegania oto­czenia społecznego. Inaczej mówiąc przypisywanie innym ludziom własnej antyspołeczności prowadzi nie tylko do usprawiedliwiania, ale i silnego wzmoc­nienia pierwotnej antyspołeczności, tak że powstaje w ten sposób samowzmac- ,mający się mechanizm błędnego koła. K. Jankowski (1975) zwraca uwagę, że przestępca, a także psychopata, na skutek wrogich postaw wobec ludzi spostrze­ga ich jako wrogo ustosunkowanych do siebie i w ten sposób utwierdza się co do słuszności swych pierwotnych nastawień, tym bardziej, że zwykle nara­żony jest na realne zagrożenia ze strony innych przestępców, a także ze strony zwykły cli ludzi piętnujących jego postępowanie i domagających się ukarania go.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)