WYJAŚNIENIE W TRUDNYCH SYTUACJACH

Tak więc jednostka funkcjonująca na poziomie kodu polikonkretnego nie może dostrzec jakichkolwiek podobieństw pomiędzy sobą a drugim człowiekiem, ponieważ niezbędne jest do tego posiadanie pojęć nadrzędnych, które na tym poziomie nie występują. Wyjaśniałoby to dlaczego w pewnych sytuacjach (np. w sytuacji zagrożenia) wyraźnie maleje spostrzega­nie podobieństwa między sobą a innymi ludźmi. Dzieje się tak dlatego, ze emocje negatywne występujące w tych sytuacjach przełączają regulację zacho­wania na kod polikonkretny utrudniający spostrzeganie podobieństw między sobą i innymi, co prowadzi do dychotomicznego ujmowania świata prowokując następnie do zachowań obojętnych lub wrogich wobec „innych”, do usuwania owych „innych” poza zakres stosowalności postaw moralnych.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)