WYRÓŻNIONE POSTAWY

Wyróżnione przez siebie postawy moralne nazywa on postawami interpersonalnymi dlatego, że ich przedmiotem jest dla jednostki drugi człowiek, a dokładniej mówiąc takie jego wartości, jak: godność, dążenia,, autonomia, życie i zdrowie, własność, przeżycia i stany psychiczne, prawo do uzyskiwania rzetelnych informacji i prawo do „bycia innym”. Wobec innego człowieka jednostka może więc mieć postawę poszanowania życia i zdrowia, postawę tolerancji, postawę opiekuńczości itd. i będą to postawy uspołecz- nione, ale może też mieć postawy nieuspołecznione, to znaczy takie, które drugą osobę pozbawiają tych wartości deprecjonując je, niszcząc, ograniczając,, stwarzając groźbę ich utraty itp.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)