WYSUNIĘCIE KOLEJNYCH HIPOTEZ

Poczynione tu spostrzeżenia można uznać za wystarczające dla wysunięcia kolejnych dwóch hipotez badawczych. Przestępcy uznają, że normy moralne są w społeczeństwie słabo i rzadko przestrzegane oraz przypisują ludziom więcej cech niskiego ry­goryzmu moralnego niż nieprzestępcy.Moralny obraz samego siebie w relacji do moralnego obrazu innych ludzi jest u przestępców inny niż u osób niekaranych. Można oczeki­wać, że o ile u nieprzestępców oba te „obrazy” będą się znajdowały na zbliżo­nym do siebie, raczej wysokim poziomie, to u przestępców obraz rygoryzmu moralnego przynajmniej niektórych ludzi będzie znacznie gorszy od rygoryzmu moralnego przypisywanego samemu sobie.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂