WYTWORZENIE OBRAZU MORALNOŚCI

Do wytworzenia się takiego obrazu moralności innych ludzi (i nieprzyjmowania informacji sprzecznych z tym obrazem) dochodzi tym łatwiej, jeśli i owi inni ludzie przyjmują takie samo nastawienie afektywne wobec przestępcy i jeśli pierwsze i niepełne informacje o sobie (przestępca o milicjancie, a milicjant o przestępcy) są oceniane jednoznacznie ujemnie, tzn. kiedy np. milicjant ocenia sprawcę jako „zwyrodnialca” i czło­wieka „bez zasad”, a przestępca uznaje go za „okrutnego sadystę”. Nie można więc wykluczyć, że w takiej sytuacji będziemy się spotykać częściej z występowaniem „efektu diabelskiego” niż z „efektem Polyanny”. Byłoby zresztą interesujące zbadanie wpływu nastawień poznawczych przedstawi­cieli organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości, adwokatury czy personelu penitencjarnego na sądy o przestępcach (i vice versa), na treść sporządzanych o  nich opinii, na surowość wymierzanych im kar itp.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂