WZMOŻONA KONCENTRACJA

Wzmożona koncen­tracja na sobie samym pojawia się oczywiście nie tylko pod wpływem inten­sywnego poczucia winy, ale także pod wpływem innych negatywnych sta­nów emocjonalnych, które wpływają otamowująco na prospołeczną aktyw­ność. Na przykład z eksperymentów opisanych przez L. Berkowitza (1970) wynika, że jeśli człowiek czuje się zagrożony w poczuciu własnej wartości, wówczas jego gotowość do udzielania pomocy innym ludziom znacznie się zmniejsza.Pojawienie się poczucia winy lub poczucia krzywdy, intensywność tych poczuć oraz ich moc regulacyjna dają się dość dobrze wyjaśnić na podsta­wie koncepcji osobowości W. Łukaszewskiego (1974), szczególnie zaś jego teorii rozbieżności informacyjnej wyłonionej z krytycznej analizy twierdzeń K. Lewina, F. Heidera, L. Festingera oraz J. McV Hunta i J. Nuttina.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)