ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY PODOBIEŃSTWAMI

Zależność między spostrzeganym podobieństwem drugiego człowieka do siebie a prospołecznym lub wrogim czy też obojętnym ustosunkowaniem się do niego nie jest pochodną od zależności między spostrzeganym podobień­stwem a sympatią, ale jest to zależność swoista, co przekonywująco udo­wodnił J. Karyłowski (1975) stwierdzając niemal zupełny brak korelacji między wskaźnikami motywacji allocentrycznej a wskaźnikami sympatii wo­bec partnera. Karyłowski nie wyklucza jednak, że możliwy jest też inny me­chanizm prospołeczności, ten mianowicie, że podobieństwo do drugiego czło­wieka wywołuje sympatię do niego, a to z kolei sprzyja motywacji prospołecznej wobec niego.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)