ZJAWISKO GENERALIZACJI

Inaczej mówiąc hipoteza Reykowskiego zakłada, że człowiek, który spostrzega innych jako podobnych do siebie, będzie reagował na ich stany i sytuacje tak, jak reaguje na analogiczne stany i sytuacje własne oraz, że intensywność tych reakcji będzie zależna od gradientu generalizacji podobieństwa innego czło­wieka (innych ludzi) do siebie (Reykowski J., 1976a). Hipoteza ta została potwierdzona przez J. Karyłowskiego (1975), który w badaniu eksperymen­talnym uzyskał znaczący wzrost rachowania allocentrycznego po przedstawieniu partnerki jako osoby posiadającej zainteresowania podobne do zainte­resowań osoby badanej. Wykazano też, że zjawisko generalizacji między ,,ja” a innymi ludźmi zależne jest od stopnia ich psychologicznego dystansu do ,,ja”.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)