ZJAWISKO POLYANNY

Natomiast „zjawisko Polyanny” prowadziłoby do doszukiwania się u łudzi przede wszystkim cech moralnie pozytywnych, a więc bezinteresowności, życzliwości, szlachetności, uczciwości itp. na podstawie posiadania jednostkowych informacji o ich zaletach. Lewicka przytacza argumenty teoretyczne na rzecz tezy, że „zjawisko Polyanny” występuje nie tylko częściej, ale jest w ogóle właściwością charakterystyczną dla człowieka, zaś z jej własnych badań empirycznych wynika, że „występuje wyraźna obrona przed przypisywaniem innym ludziom cech negatywnych, wyrażająca się zarówno w utrzymaniu, mimo informacji negatywnych, pozy­tywnego obrazu tych osób, jak również w szybkiej zmianie sądów negatyw­nych na pozytywne wówczas, gdy upoważniają do tego otrzymane informacje uzupełniające” (Lewicka M., 1978).

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)