ZRÓŻNICOWANIE OBIEKTÓW

Określony człowiek może więc przestrzegać poszczególne normy moralne w różnym stopniu, posiada też dużą ilość cech pozamoralnych, a jego zachowanie, oprócz tego, że ma wiele właściwości formalnych (np. dynamikę i sprawność), jest też złożone pod względem treściowym. Na przykład przed­miotem postawy poszanowania własności jest nie tylko zachowanie respektują­ce cudzą własność materialną (samo pojęcie własności materialnej jest ogrom­nie bogate pod względem liczby i różnorodności przynależnych mu elementów), ale obejmuje też cudze własności duchowe, a więc cudze pomysły, czas, re­putację itd.Biorąc pod uwagę zróżnicowanie obiektow postaw społeczno-moralnych pod względem stopnia ich złożoności i centralności, możemy mówić, że ludzie różnią się „zakresem stosowalności” (Staub E., 1976) postaw uspołecznionych bądź nieuspołecznionych.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)